Podivná byrokracie Českých drah - jízdenky jako (ne)daňový doklad

7. 04. 2014 13:34:00
Dnešním článkem bych rád poukázal na to, jak dokážou České dráhy některé věci naprosto zbytečně zkomplikovat, čili udělat z poměrně jednoduché věci podivnou a podle mne nepotřebnou byrokracii. Z většiny jízdenek, které ještě loni bylo možné snadno uznat jako daňový doklad pro potřeby firemního účetnictví, udělaly jízdenky, které jako daňový doklad uznat nelze. Tedy, jak jsem naznačil, skoro ze všech. Bylo to však potřeba? A nebyla náhodou tato změna změnou ve stylu "aby se vykázala práce"? Podle mne ano.

Nejprve si pojďme objasnit, jaké typy jízdenky České dráhy vydávají.

Jízdenky lze pořídit přes eShop (upřímně řečeno nevím, co je na tomto eShopu nového (nadpis hned na úvodní stránce eShopu nad tabulkou akčních nabídek), když už od 1. 9. 2010 je starý eShop mimo provoz, ale budiž), včetně jeho varianty pro mobilní telefony, dále osobně u průvodčího ve vlaku, na pokladně na nádraží, a pak také přes jízdenkový automat UNIPAJ na významnější nádražích. Měla by snad být i možná platba v automatu přímo ve vlaku, ale s těmito automaty jsem se osobně nikdy nesetkal.

Takže shrnuto, pokud vynecháme možnost si koupit jízdenku prostřednictvím telefonního hovoru, respektive u vybraných partnerů Českých drah, máme čtyři hlavní možnosti pro nákup. A pouze u dvou z nich platí, že jízdenka vydaná touto cestou je daňovým dokladem.

Jízdenka přes eShop

Ačkoliv platí, že stačí již nahlásit jen kód transakce a k tomu se prokázat osobním dokladem (In Karta, občanský průkaz, pas, řidičský průkaz), respektive dát průvodčímu In Kartu, může se stát, že jízdenku potřebujete dát do firemního účetnictví.

V takovém případě je nutno využít PDF jízdenky a vytisknout si ji, respektive mít ji alespoň v elektronické verzi. Já zde v tomto článku prezentuji jednu svou jízdenku, kterou jsem využil letos v únoru.

První část jízdenky

První část jízdenky

V horní části stránky jsou tedy údaje o trase, typu jízdenky a ceně.

Druhá část jízdenky

Spodní část jízdenky

V druhé a třetí třetině jízdenky z eShopu jsou další důležité údaje. Je to číslo In Karty, kód transakce, datum vystavení a datum platby, název a adresa prodejce, DIČ prodejce a číslo objednávky. A také údaje o výši DPH.

Je tedy jízdenka přes eShop daňovým dokladem či nikoliv? Samozřejmě, je.

Jízdenka vydaná průvodčím ve vlaku

Jsou situace, kdy si nelze koupit jízdenku na pokladně (typicky na zastávkách bez pokladny), takže je nutno jízdenku kupovat u průvodčího.

Jak taková jízdenka vypadá?

Jízdenka vydaná průvodčím

Jízdenka vydaná průvodčím

Jak tedy vidíme, na jízdence vydané průvodčím jsou tyto údaje: cena, výše DPH, trasa a data platnosti, datum a čas vydání jízdenky a údaje o prodejci, tedy adresa Českých drah včetně DIČ.

Je tedy jízdenka vydaná průvodčím daňovým dokladem či nikoliv? Ano, je.

Jízdenka vydaná z automatu na nádraží

Zde už se situace podivně komplikuje.

Stačí si porovnat tyto dvě jízdenky.

Toto je jízdenka z roku 2013:

Jízdenka z roku 2013 z automatu

Jízdenka zakoupená v automatu - říjen 2013

Jak je vidět, na této jízdence vydané automatem na brněnském hlavním nádraží, v horní části jízdenky jsou údaje o datu vystavení, dále údaje o trase a platnosti jízdenky, dole jsou údaje o prodejci, vpravo vedle aztéckého kódu pak cena jízdenky, znovu údaje o DIČ a rovněž sazba DPH. Byla tato jízdenka daňovým dokladem? Byla.

Horší je situace v případě jízdenky z letošního února.

Jízdenka z února 2014 z automatu

Jízdenka zakoupená v automatu - únor 2014

Jak je vidět, pod aztéckým kódem je nadále údaj o prodejci (tedy adresa DIČ), ovšem schází údaj o DPH.

Je tedy tato jízdenka daňovým dokladem? Není, protože u něj schází údaj o DPH.

Pokud se však domníváte, že tato změna v podobě odstranění údaje o DPH na jízdence z automatu přišla se změnou jízdních řádů, tedy v polovině prosince, tak tomu tak není. Údaj o DPH zmizel z jízdenek vydaných automatem již před změnou.

Jízdenka z prosince 2013 z automatu

Jízdenka z automatu - vydaná začátkem prosince 2013

Jízdenka ze začátku prosince 2013 jíž údaj o DPH neobsahovala a tedy nebyla daňovým dokladem.

Že vám to přijde nějaké divné? Nejste sami. Ještě v říjnu se údaj o DPH a dokonce znovu o DIČ vlezl na jízdenku, najednou, světe, div se, patrně od začátku prosince automat dva řádky navíc nevytiskne...Hodně divné a pro mne nepochopitelné.

K čemu tedy potom automat na jízdenky je, když nedokáže vytisknout údaj o DPH? K ničemu. No vlastně k něčemu je - lze přes něj koupit jízdenku se slevou až 6 %, nicméně je nutno počítat s tím, že takováto jízdenka nepůjde uznat jako daňový doklad.

A jak z toho ven, když to budete potřebovat? Jak se uvádí na této stránce, je nutno udělat toto:

"Daňový doklad si také můžete nechat vystavit dodatečně e-mailem na adrese fakturace@opt.cd.cz. V e-mailové žádosti je třeba uvést datum vystavení jízdenky, transakční číslo (číslo má vždy formát *XXXX-XXX) a identifikaci pokladny, která jízdenku vystavila (např. UPOK000571). Místo vypisování uvedených údajů můžete také poslat naskenovanou jízdenku."

Jízdenka vydaná u pokladní přepážky

I zde se situace zbytečně zamotala a zkomplikovala.

Ještě v říjnu nebyl problém koupit jízdenku, která všechny potřebné údaje obsahovala.

Jízdenka z roku 2013 - v pořádku

Jízdenka vydaná u pokladní přepážky - říjen 2013

Jak je patrné, tato jízdenka koupená v Nymburku byla daňovým dokladem.

Zajímavé však je to, že jakmile jsem druhý den koupil jízdenku v Blansku, už chyběla dole adresa prodejce a byl tam jen údaj o DIČ. Těžko pochopitelné. Dalo by se tedy asi říct, že tato jízdenka již daňovým dokladem není.

Jízdenka z roku 2013 - s otazníkem

Sporná jízdenka

Je ta jízdenka daňový doklad či nikoliv? Těžko říct...Navíc jsem tuto jízdenku platil hotově, nikoliv přes In Kartu, takže vedle aztéckého kódu jsou jen čtyři řádky textu, nikoliv pět. Tak kde je problém? Nejspíš někde "na nábřeží"...

A jak vypadá jízdenka vydaná u pokladní přepážky teď?

Změnil se tiskopis. Ovšem vrátil se údaj o DPH? Zapomeňte...

Jízdenka z roku 2014

Nový tiskopis jízdenek - březen 2014

Jak je tedy vidět, údaj o DPH nadále chybí, přitom místa vedle aztéckého kódu je habaděj. A adresa prodejce? Tu hledejte, nevím proč, na druhé straně.

Druhá strana jízdenky

Druhá strana jízdenky z března 2014

Druhá strana jízdenky tedy obsahuje údaje o prodejci. Těžko říci, proč se to přesunulo na druhou stranu...

Takže jízdenka vydaná u pokladní přepážky NENÍ daňovým dokladem!

Jak z toho ven? Opět je třeba si prostudovat informace na stránkách Českých drah.

"O vystavení daňového dokladu může podnikatel požádat přímo při nákupu jízdenky ČD u pokladní přepážky."

Jak takový daňový doklad vypadá?

Požádal jsem při vydání této jízdenky z Brna do Blanska i o daňový doklad.

Jízdenka a daňový doklad

Jízdenka a daňový doklad k ní

Takže místo toho, aby se všechny potřebné údaje (tedy DPH a údaje o prodejci) zvládly vytisknout na jeden papír, dostanete rovnou papírky dva. Jak ekologické.

Je však zajímavé, že České dráhy na stránce, kterou jsem zde již dvakrát citoval (je to tato stránka) doslova uvádí:

"Od začátku roku 2013 díky změně legislativních předpisů nejsou jízdenky ČD zakoupené u pokladní přepážky nebo v jízdenkovém automatu ČD uznávány Finančními úřady jako zjednodušené daňové doklady. Podnikatelé tedy nemohou využít jízdenky ČD jako daňový doklad do svého účetnictví. Jízdenky ČD bohužel z prostorových důvodů nemohou splnit všechny požadované náležitosti daňových dokladů."

A tato aktualita je přitom vydaná dne 3. 2. 2014, což znamená, že České dráhy o této změně informují teprve 14 měsíců od změn legislativních opatření. A navíc přibližně tři měsíce poté, co začaly České dráhy z některých jízdenek údaj o DPH "mazat".

Tak tomu tedy říkám rychlost a pohotovost.

A ještě se ze stránky dozvíme, že:

"V současné době připravujeme webovou aplikaci, která umožní snadnou cestou získat daňový doklad k zakoupené jízdence."

Aneb začíná to vypadat opravdu tak, že někdo potřeboval / potřebuje vykázat práci.

O problému již informovala Česká televize. Podle reportáže České televize novela zákona o DPH totiž nařizuje, aby na zjednodušeném daňovém dokladu bylo více informací než dosud České dráhy na jízdenkách měly. A dále je ukázána jízdenka, u které chybí sazba DPH.

Takže: jaký je rozdíl mezi jízdenkou vydanou průvodčím ve vlaku a jízdenkou vydanou u pokladní přepážky. No přeci ten, že na jedné je DPH a tím pádem je daňovým dokladem.

Ovšem České dráhy se hlavně vymlouvají na prostorové důvody. Prosím? Když loni to šlo, tak proč to nejde teď? Ach jo.

Mluvčí Českých drah Kateřina Šubová prohlásila v reportáži České televize další zdůvodnění: České dráhy mají historicky více tiskopisů pro jízdenky a mají danou jasně šablony, do kterých se nedá volně vpisovat další údaj a prostě jsou i tiskopisy, na které se všechny požadované údaje nevejdou.

Tak dost! Jaktože loni automat DPH uměl vytisknout a teď nikoliv? Když je ten tiskopis úplně stejný! A jaktože u jízdenky od průvodčího se údaj o DPH vleze, ovšem u jízdenky vydané u pokladní přepážky už ne?

Dobře, ta jízdenka od průvodčího je sice o něco větší, ovšem když ještě loni se údaje o DPH a o prodejci vlezly, tak proč najednou v prosinci zmizely? A proč, když byl navržen nový tiskopis (to ještě jakžtakž chápu, že je potřeba vylepšit jízdenky tak, aby se snížilo riziko jejich falšování), tak proč se údaj o DPH a také údaj o prodejci včetně DIČ nevlezl?

Milé České dráhy, to je absolutní neschopnost a trapná výmluva vaší mluvčí. -mir-

Autor: Miroslav Hruška | pondělí 7.4.2014 13:34 | karma článku: 24.29 | přečteno: 3585x

Další články blogera

Miroslav Hruška

Výměna místenek u Českých drah - na co si dát pozor aneb co možná nevíte

Už je to skoro rok, co je možné koupit vnitrostátní jízdenku Českých drah a stornovat ji snadněji než dříve. Vrátit se dají jízdenky koupené jak přes e-shop ČD, tak i na pokladně. Je tu však jeden zádrhel, o kterém asi nevíte.

13.8.2018 v 8:30 | Karma článku: 9.70 | Přečteno: 955 | Diskuse

Miroslav Hruška

V Brně bude jezdit více klimatizovaných autobusů

Současné horké dny znamenají snížený komfort ve vozidlech MHD obecně. V dálkových autobusech je klimatizace běžná, vozidla MHD ve většině českých měst ji zatím spíše nemají. V Brně však klimatizovaných vozidel bude brzy více.

6.8.2018 v 8:55 | Karma článku: 6.05 | Přečteno: 240 | Diskuse

Miroslav Hruška

Makáme ... 75 % sleva na jízdném ... ale za jakou cenu?

Už je to nějaký ten týden, co se na nás z billboardů usmívá premiér Andrej Babiš a snaží se nás s roztaženýma rukama, jež rozhazují, přesvědčit kampaní, že jeho vláda maká. A důkazem je i sleva 75 % na jízdné. Má to ale pár vad.

28.6.2018 v 9:41 | Karma článku: 18.75 | Přečteno: 2296 | Diskuse

Miroslav Hruška

Prezident Zeman jmenoval podruhé Babiše premiérem a "nezklamal" ...

Tak byl Milošem Zemanem dnes podruhé v politickém životě jmenován premiérem této země Andrej Babiš. Nebyl by to ale Miloš Zeman, kdyby si opět nekopnul do médií a trochu si nerozporoval ... ostatně ...

6.6.2018 v 18:46 | Karma článku: 38.94 | Přečteno: 3014 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Petr Šindelář

Kdo nyní v Česku tvoří téměř stálou skupinu nezaměstnaných

není těžké zjistit. Vedle statisíců občanů, kteří se po roce 1989 rozhodli nepracovat a bez pozdějšího nároku na starobní důchod pobírají sociální dávky, tam patří také méně kvalifikované a málo výkonné osoby nad 50 let...

12.11.2018 v 9:52 | Karma článku: 37.49 | Přečteno: 1662 | Diskuse

Tomáš Flaška

Úsměvná komunikace eshopu

Zhruba před měsícem vstoupil na náš trh velký zahraniční módní eshop. Zákazníci asi nejsou úplně spokojeni a zklamání se začalo šířit internetem. Co na to PR oddělení onoho eshopu?

11.11.2018 v 8:57 | Karma článku: 23.74 | Přečteno: 1162 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Kanál Dunaj-Odra-Labe: Jedno srovnání

Propojení zmíněných tří řek se dostalo na pořad dne. Prezidentem propagovaný kanál je prý ekonomicky výhodný. Tvrdí to na základě nejnovější studie ministr dopravy Dan Ťok.

11.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 28.01 | Přečteno: 1291 | Diskuse

Milan Petrák

Čím mladší podnikatel, tím horší platební morálka

Nejvíce se při placení faktur opožďují mladí podnikatelé do 30 let. To je hlavní závěr analýzy pro společnost Bisnode.

9.11.2018 v 21:40 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 689 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Jak se to multikulturalismu nepovedlo

Je to celkem známá poučka: Čím víc se tlačí na pilu, tím spíš se pila zakousne. Může to mít tisíc a jednu variantu v běžném životě, ale většinou to platí beze zbytku.

9.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 48.42 | Přečteno: 15879 | Diskuse
Počet článků 310 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1809

Věnuji se esperantu, železnici a veřejné dopravě. V lednu 2016 jsem úspěšně ukončil magisterský obor na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Rád cestuji, zejména do Polska, kde jsem navštívil např. Varšavu, Malbork a Osvětim. Můžete také navštívit můj miniblog na Twitteru Příležitostně píšu články na server ŽelPage, přehled článků zde. Aktuálně pracuji v Turistickém informačním centru města Brna, kde se starám o portál Go To Brno. Pravidelně taktéž přispívám na esperantskou Wikipedii. Od září 2014 jsem členem základního článku Hnutí Brontosaurus Zeměchvály, od ledna 2016 pak radním tohoto článku. Od července 2017 spravuji stránku Esperanto.cz na Facebooku. V současnosti připravuji stránku Lesnický Slavín. Moje vizitka: http://about.me/miroslavhruska.

Najdete na iDNES.cz