Duolingo - nová internetová stránka na výuku jazyků

4. 02. 2013 18:58:00
V tomto článku bych Vám rád představil projekt Duolingo. Jedná se sice zatím o projekt, který neumožňuje učení se jazykům pomocí češtiny, přesto se jedná o zajímavý počin na poli výuky obecně na internetu. Text je překladem mé přednášky, která zazněla v listopadu 2012 na Konferenci o užití esperanta ve vědě a technice (téma konference bylo "Moderní vzdělávací metody a technologie").

Úvod

V době internetu vznikají nové možnosti získávání informací, komunikace, ale také učení. Již dnes se můžete vzdělávat prostřednictvím virtuálních kurzů, mimojiné se samozřejmě můžete učit i jazyky. V komunitě esperantistů je dobře známý projekt lernu!, podle kterého vznikl kurz slovenštiny, vzniká kurz němčiny, mezitím však vznikají jiné projekty na výuku národních jazyků. Duolingo je jeden z těchto projektů. Co nabízí a jak funguje? Tyto otázky bych rád tímto textem zodpověděl.

Co je to Duolingo?

Stručně řečeno, je to bezplatná internetová stránka pro výuku jazyků. Autorem projektu Duolingo je Luis von Ahn, který je známý jako tvůrce reCAPTCHA (služba, která blokuje automatické registrace, ale při jeho používání pomáháte digitalizaci starých textů, které počítače nejsou schopné, řekněme na 100 %, identifikovat). Projekt Duolingo funguje od června 2012. Současně je to služba pro překládání textů, ale o tom si přečtete později.

Úvodní stránka

Úvodní stránka projektu Duolingo v angličtině

Co Duolingo nabízí?

V současné době, tedy v době psaní tohoto textu, na začátku února 2013, se můžete pomocí Duolinga naučit pomocí angličtiny následující jazyky: němčinu, francouzštinu, španělštinu, portugalštinu a italštinu (poslední dva zmíněné jazyky jsou zatím ve fázi testování). A pomocí španělštiny, italštiny a portugalštiny se můžete naučit anglicky.

Druhou službou je překládání textů. Překlady fungují podobně jako reCAPTCHA, tedy jestliže se více lidí shodne na stejném překladu jedné věty v články, je šance, že překlad je správný (a kvalitnější než strojový překlad).

Dále stojí za to zmínit také to, že již existuje i verze programu pro mobily iPhone.

Jak funguje učení pomocí Duolingo?

Nejprve, je třeba vybrat jazyk, který se chcete učit. Potom se objeví "strom" vašeho postupu s různými gramatickými jevy (pomyslné větve). Každá větev má určitý počet lekcí, které musíte udělat, abyste mohli jít na další větev. Pokud se v lekci objeví nějaké neznámé slovo (které jste ještě neviděli předtím), je zažloutlé.

Strom postupu

Strom vašeho postupu s větvemi během výuky německého jazyka

Větev

Větev s jednotlivými lekcemi - vpravo nahoře je odkaz na test pro případy, že chcete tuto větev přeskočit, uprostřed je seznam lekcí, je vidět, že první tři lekce jsou udělané s chybami, takže je možné je opakovat, čtvrtá lekce teprve čeká...

Lekce

V každé lekci musí uživatel splnit 20 úloh. Pokaždé lze udělat 3 nebo 4 chyby. Po každé úspěšně udělané lekci uživatel získá 10 mincí plus bonus. Bonusové mince však mohou být získány pouze v případě, že uživatel neudělá v lekci chybu.

Pochopitě, pokud uživatel udělá chyby, musí opakovat lekci. Je však možné i zcela dobrovolně lekci opakovat, pokud uživatel chce. To je určitě zajímavé ve chvíli, kdy uživatel udělal nějaké chyby a chce získat bonusové mince k 10 mincím, které získá vždy za každou projitou lekci.

Každá větev má dvě části: povinnou část a nepovinnou. V rámci Duolingo je absolvování nepovinné části považování za ovládnutí tohoto gramatického jevu. Občas se však místo procvičování gramatiky objeví úlohy na překlad. Jako doplněk ke každé větvi je gramatická sekce s popisem procvičované gramatiky.

Mince

Systém mincí má zvláštní úlohu v Duolingo. Pochopitelně, není možné si za nasbírené penízky něco koupit, ale podle nasbíraných mincí má každý uživatel určitý "level".

Díky tomu lze snadno porovnat svůj postup v rámci výuky s jinými uživateli. Dobře, teď si asi myslíte: proč bych měl chtít srovnávat postup s lidmi, které neznám. Ano, to je pravda, ale můžete se domluvit, že budete Duolingo používat s vaším kamarádem a budete tak moci srovnávat postup vašeho kamaráda.

Duolingo navíc nabízí k normálním lekcím možnost vždy zopakovat si pomocí časově omezené lekce vaše nejméně naučené slovíčka - pokud se Vám tyto lekce budou dařit, získáte pěknou prémii navíc - 20 mincí. Pochopitelně je možné opakovat si slovíčka i snadněji, tehdy však získáte jen 10 mincí. Samozřejmě, tyto lekce na opakování také používají systém omezených chyb, které můžete udělat.

Uživatelský profil

Stručný přehled profilu - nahoře postup ve studiu (počet nasbíraných mincí v úrovni 9, počet nasbíraných mincí, počet přeložených frází, počet naučených slov a odkaz na procvičení těch nejméně známých slov), dole je srovnání s vašimi kamarády (v tomto případě se jedná o modelové uživatele vytvořené pro prezentování systému srovnání více uživatelů během konference).

Struktura lekcí

V každé lekci se objevují následující úkoly:

  • Napsání slyšeného slova / věty
  • Překlad slova / věty
  • Výběr ze tří možností (někdy je možné vybrat i dvě možnosti)
  • Učení se novému slovu podle obrázku nebo podle vyznačení v textu na překlad
  • Výběr správného překladu
Lekce - průběh

Běžná lekce: vlevo nahoře vidíte, kolik úloh zbývá, vpravo nahoře vidíte, kolik chyb ještě můžete udělat, uprostřed je úkol, který je nutno udělat, vpravo dole můžete kliknout na odkaz "Skip", ztratit tak jedno srdíčko, ale dále pokračovat v lekci...

Počet zbývajících možných chyb vidíte pokaždé pomocí srdíček. Tento systém je tedy trochu podobný počítačovým hrám, kdy máte rovněž omezený život a jestliže se vašim protivníkům podaří vás zabít, musíte hrát znovu. Nechybí rovněž testy s úlohami, které musíte udělat, jinak nebudete moci studovat dále. Důležité: během testů již nemůžete vidět překlady slov, které jste zapomněli (během běžné lekce to je možné, ale Duolingo vás upozorní, že podvádíte).

Výhody a nevýhody?

Pochopitelně, nic není dokonalé a to platí i o projektu Duolingo. Ale nejprve popíšu výhody.

První výhodou je to, že se jedná o zajímavé spojení stránky pro výuku a současně překládání

Druhou výhodou je to, že jednotlivé lekce s 20 úlohami nevyžadují příliš mnoho času od uživatele, je tedy možné Duolingo používat podle potřeby a nemít na něj vždy, řekněme, 30 až 60 minut.

Třetí výhoda: množství nasbíraných mincí mne stimuluje dále se učit a ukazuje jasně můj postup. To je užitečné dokonce v případě, kdy používáte Duolingo s vašimi kamarády. Můžete totiž vaše kamarády sledovat a vidět, jak postupují v rámci výuky. Tento systém srovnávání postupu by mohl být zajímavý také pro výuku v klasických školách, ale pravděpodobně jen jako doplněk. Duolingo nemůže nahradit školní výuku. Proč? To vysvětlím v popisu nevýhod.

Čtvrtou výhodou je možnost prohlédnout si naučená slovíčka - Duolingo navíc nabízí možnost vidět, kolik a která slova znáte lépe a která ne (ta se potom objevují častěji v opakovacích lekcích).

Slovník

Přehled naučených slov (celkem 143). Lze vidět, kdy jste se naučili které slovo, v které větvi jste se naučili slovo nebo formu slova a také, jak dobře znáte toto slova, podle toho se pak objevují méně známá slova při procvičování (modrý odkaz).

Pátou výhodou je již částečně zmíněná podobnost k počítačovým hrám. Uděláte 3 až 4 chyby a je nutno lekci opakovat, ale vždy s jinými frázemi. Toto pravidlo je časté v mnoha počítačových hrách, ale často se jedná o hry plné násilí (jako například Doom, Quake nebo série Grand Theft Auto). Duolingo používá stejný systém - ztratíte srdíčka a musíte opakovat lekci. Pokud hrajete sami, v takovém případě to může být trochu nudné, ale pokud "hrajete" a učíte se s vašimi kamarády, máte motivaci opakovat a opakovat lekce v případě neúspěchu.

Poslední výhodou je podle mého názoru možnost stáhnout si verzi pro iPhone. Dobře, v Evropě dnes vládne spíše Android, takže snad se časem objeví verze také pro Android, ale v každém případě mobilní verze nabízí možnost výuky v momentě, kdy nemůžete používat počítač, například během cesty veřejnou dopravou.

Ale, existují také nevýhody a ty musím zmínit také.

Zaprvé, je třeba říci, že struktura lekcí je zpočátku relativně zajímavá, ovšem po nějakém čase je již trochu nudná. Tím mluvím o tom, že po určitém čase chybí nějaké hry, pomocí kterých můžete získat mince navíc (například křížovky).

Zadruhé, Duolingo nabízí vyhledávání uživatelů, ale jde o velmi zjednodušené vyhledávání a není možné filtrovat uživatele podle dosaženého "levelu". Kromě toho, vyhledávání funguje pomocí speciálního skriptu, který má tendenci občas zkolabovat.

Zatřetí, co se týká frází na překlad, navzdory tomu, že autoři Duolingo říkají, že dostanete jen takové fráze, které jsou adekvátní vašemu "levelu", stává se, že věty jsou komplikovanější a neodpovídají vašim znalostem.

Začtvrté, v kurzu němčiny pomocí angličtiny mi chybí na začátek nějaké základní fráze jako "Jak se máš?", "Dobrý den", "Já jsem..." atp. Tyto základní věty zcela postrádám a místo toho se učíte poněkud hloupé fráze, v praxi ne příliš použitelné na základní konverzaci (při seznámení).

Bylo by možné něco přidat? Ano, určitě: videa, hry, chat a slovník.

Použitelnost projektu Duolingo

Duolingo nemůže nahradit, alespoň teď, živý kurz ve školách. Zvláště proto, že mi chybí cvičení na výslovnost a také psaní nebo sdělení nějaké vlastní myšlenky / nápadu. Respektive, cvičení na výslovnost jsou, ale jsou poměrně jednoduše provedena.

Dobře, lze diskutovat v rámci fóra, když nevíte, jestli jste se naučili něco správně, to však nemůže nahradit živého učitele. Tedy, Duolingo vám nemůže moc pomoci pro případy, že chcete vykonat z nějakého jazyka státní zkoušku nebo nějakou zkoušku podle referenčního rámce. V těchto zkouškách obvykle nechybí rozhovor o nějakém obrázku se zkoušejícím a to si samozřejmě pomocí Duolingo nemůžete vyzkoušet.

Naštěstí, Duolingo akceptuje alternativní překlady uživatelů během lekcí (některé fráze mohou být chápány ve více významech, jestliže není definováno, v jakém kontextu je daná fráze - a to je bohužel časté, protože nepřekládáte celé dialogy, ale jen jednotlivé věty).

Relativně méně pochopitelný je již zmíněný problém se základními frázemi.

Proto lze tento text shrnout následovně: Navzdory některým faktům, které je nutno přijmout jako limitující, Duolingo může být zajímavým pomocníkem pro výuku jazyků. Dovedu si představit, že jej bude používat učitel na střední škole: ten žák, který má po určitém čase nejvíce mincí a má nejvyšší "level", ten získá od učitele lepší známku na konci roku. Duolingo také může pomoci těm, kteří už se kdysi učili nějaký jazyk, který Duolingo nabízí a nyní si chtějí znalosti jazyka zopakovat a prohloubit si znalosti. -mir-

Autor: Miroslav Hruška | pondělí 4.2.2013 18:58 | karma článku: 16.12 | přečteno: 11345x

Další články blogera

Miroslav Hruška

Nočním vlakem napříč Polskem až k moři - i letos přímo z ČR a rychleji

Na začátku týdne jsem publikoval praktického průvodce pro milovníky nočního cestování pro cesty nočními vlaky v Polsku. V něm byl zmíněn i sezónní noční vlak Wydmy, který loni spojoval ČR s polským mořem. Bude spojovat i letos...

27.1.2019 v 11:39 | Karma článku: 18.33 | Přečteno: 691 | Diskuse

Miroslav Hruška

Nočními vlaky v Polsku - praktický průvodce pro milovníky nočního cestování

V našich českých luzích a hájích je cesta nočním vlakem s cílem vyspat se vzhledem k velikosti země nemyslitelná. V Polsku Vás noční vlaky přepraví od jihu až na sever či z východu na západ. Odkud a kam? Čtěte dále mého průvodce.

21.1.2019 v 14:17 | Karma článku: 24.16 | Přečteno: 1751 | Diskuse

Miroslav Hruška

Dopady zlevnění veřejné dopravy na příkladu Brna a okolí

Dnešním článkem navazuji na svůj článek kritizující zavedení slevy 75 % na jízdném. Dnes představím, co přineslo v praxi zavedení slevy pro studenty a seniory především v okolí Brna. Následovat bude malý rozbor dopadů mimo Brno.

21.12.2018 v 20:17 | Karma článku: 31.85 | Přečteno: 6393 | Diskuse

Miroslav Hruška

Výměna místenek u Českých drah - na co si dát pozor aneb co možná nevíte

Už je to skoro rok, co je možné koupit vnitrostátní jízdenku Českých drah a stornovat ji snadněji než dříve. Vrátit se dají jízdenky koupené jak přes e-shop ČD, tak i na pokladně. Je tu však jeden zádrhel, o kterém asi nevíte.

13.8.2018 v 8:30 | Karma článku: 11.81 | Přečteno: 1248 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

René Melichar

Obyčejný den aneb Majestas moje žena

Za důkaz, že je ráno a že ještě nejsem ve svém pokročilém středním věku po smrti, i když si naše dcera drze myslí něco úplně jiného (stejně jako já jsem v jejích sedmnácti letech uvažoval o pětačtyřicátnících),

21.2.2019 v 9:05 | Karma článku: 13.58 | Přečteno: 229 | Diskuse

Helena Vlachová

Třetí pohlaví

Tak se mi nějak zdá, že ten okolní svět hloupne čím dál tím víc. Vždy jsem si totiž myslela, že existují pohlaví dvě. Mužské a ženské. Jenže někomu toto nestačí a chce nám tu podsouvat jakési třetí.

21.2.2019 v 8:49 | Karma článku: 25.30 | Přečteno: 550 | Diskuse

Martin Faltýn

Kontemplace po japonsky

Pokud nevíte o co jde, vězte, že je to nejvyšší forma modlitby a přímého nazírání na Boha. Buddhisté by řekli prostěji: meditace na Buddhu.

21.2.2019 v 8:08 | Karma článku: 5.61 | Přečteno: 117 | Diskuse

Pavla Kolářová

Blízká setkání nečekaného druhu

Občas se mi stane i šest nemožností už před snídaní: omylem vstanu o hodinu dříve, uvařím si kafe, i když normálně piju po ránu čaj, polohlasně si prozpěvuju, usmívám se, jdu vzbudit ostatní, aby nezaspali a pak zjistím, že je...

21.2.2019 v 7:47 | Karma článku: 8.60 | Přečteno: 161 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Žiju, zatím jo!

Dieta je fakt věc smrtelná. Kdybych ji nedržela, tak si dojdu na plněné knedlíky s bílým zelím, protože jsem na ně měla velkou chuť. Ale to já ne, to já tedy hubnu, tak ji dodržím. Vůbec se nechovám jako Řekyně, která se má ráda.

21.2.2019 v 6:25 | Karma článku: 21.24 | Přečteno: 526 | Diskuse
Počet článků 313 Celková karma 24.78 Průměrná čtenost 1843

Věnuji se esperantu, železnici a veřejné dopravě. V lednu 2016 jsem úspěšně ukončil magisterský obor na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Rád cestuji, zejména do Polska, kde jsem navštívil např. Varšavu, Malbork a Osvětim. Můžete také navštívit můj miniblog na Twitteru Příležitostně píšu články na server ŽelPage, přehled článků zde. Aktuálně pracuji v Turistickém informačním centru města Brna, kde se starám o portál Go To Brno. Pravidelně taktéž přispívám na esperantskou Wikipedii. Od září 2014 jsem členem základního článku Hnutí Brontosaurus Zeměchvály, od ledna 2016 pak radním tohoto článku. Od července 2017 spravuji stránku Esperanto.cz na Facebooku. V současnosti připravuji stránku Lesnický Slavín. Moje vizitka: http://about.me/miroslavhruska.

Najdete na iDNES.cz